• Winnock Zorg column: Vic Höppener, directeur
  12 oktober 2017

  Ambitie en doelen stellen voor vertrouwen in de toekomst. Deze week werd de komst van het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Na een lange voorbereiding is onder de titel “vertrouwen in de toekomst”  de grote ambitie van de vier partijen die samen het akkoord gaan uitvoeren bekend gemaakt. In een lijvig document zijn in korte omschrijvingen heel ...

  Lees verder
 • 7 inzichten over arbeid als medicijn
  12 oktober 2017

  De nieuwe Generieke module Arbeid als medicijn helpt behandelaars om werk in te zetten bij behandeling en herstel van geestelijke klachten. Twee experts geven hierbij zeven inzichten. Arbeid is al veel te lang een ondergeschoven kindje in de ggz Ard van Oosten (psychiater en Programmamanager Arbeid binnen de Parnassia Groep voor Indigo) en Lex Burdorf (professor determinanten ...

  Lees verder
 • ‘Onbegrepen klacht vergt persoonlijke aanpak’
  12 oktober 2017

  Hoofdpijn, hartkloppingen of dodelijk vermoeid, maar de dokter kan niks vinden? ‘Tijd voor een nieuwe aanpak’ In de strijd tegen medisch onverklaarbare lichamelijke klachten moet de aandacht worden verlegd van de stoornis zelf naar de persoon van de patiënt, aldus Jaap Spaans, klinisch psycholoog bij het topklinisch centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom. Het overkomt één op de tien ...

  Lees verder
 • Vaker burn-out of overspannen door werk
  12 oktober 2017

  Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid ...

  Lees verder
 • Maak psychische aandoeningen bespreekbaar
  12 oktober 2017

  Psychische aandoeningen komen veel voor, ook bij werknemers. Toch zijn deze problemen op het werk vaak moeilijk bespreekbaar. Onderzoekster Aukje Smit schreef  een artikel over de rol die vakbonden en ondernemingsraden kunnen spelen om de groep werknemers met een psychische aandoening te ondersteunen. Doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening, zó ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg column: Vic Höppener, directeur
  22 september 2017

  Kosteloze kwaliteit. Kort geleden stond de kwaliteit in de langdurige (verpleeghuis) zorg volop in de belangstelling. Schrijnende voorbeelden en een manifest resulteerden in de Kamer tot verontwaardiging en roep om meer kwaliteit. Belangrijk voor het leveren van kwaliteit in dit zorgsegment is dat er meer menskracht komt die daadwerkelijk voldoende aandacht voor de cliënt kan hebben. ...

  Lees verder
 • Zo zit het met second opinion in de Arbowet
  14 september 2017

  Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het recht van werknemers op een second opinion. Eerder heb ik in Vakblad Arbo al stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen, waaronder de actievere rol van de bedrijfsarts, het basiscontract voor arbodiensten en bedrijfsartsen ...

  Lees verder
 • ‘Interesse in de patiënt levert juist tijd óp’
  14 september 2017

  ‘Interesse in de patiënt levert juist tijd óp’ schrijft oud-huisarts Frans Derksen in zijn proefschrift. Huisartsen hebben meer plezier in hun werk, en patiënten voelen zich gezien. Maar in de praktijk schiet empathie er wel eens bij in. Nieuwsgierig, inlevend. Voor Frans Derksen (70) is dát de manier waarop huisartsen hun patiënten tegemoet zouden moeten treden. ...

  Lees verder
 • ‘Sombere stemming accepteren kan negatieve gevoelens verminderen’
  14 september 2017

  Door te accepteren dat je een slechte bui hebt, voel je je op de lange termijn juist beter. Dat concluderen wetenschappers na een psychologische studie. Wetenschappers van de universiteit van Berkeley voerden hiervoor drie verschillende onderzoeken uit. De eerste omvatte een enquête, waarbij de deelnemers diverse stellingen over hun gevoelens moesten beantwoorden. Daaruit bleek dat mensen die aangaven dat zij ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg en Winnock voldoen aan veiligheid privacy cliëntgegevens
  18 augustus 2017

  Wellicht heeft u het bericht van het NOS journaal gezien, dat wijst op de veiligheid van privacy van cliëntgegevens op websites. Volgens dat bericht is de meerderheid van de websites van zorginstellingen onbeveiligd. Twee op de drie sites van zorginstellingen en apotheken zorgen niet voor een veilige verbinding. Dat blijkt uit onderzoek van de Open ...

  Lees verder