• Winnock Zorg column: Vic Höppener, directeur
  15 maart 2017

  Kiezen is geven. Vandaag gaat u waarschijnlijk naar de stembus. Als we de publiciteit daarover volgen weten de meeste stemmers nog niet goed op wie ze gaan stemmen; dit zijn dan de zwevende stemmers. Kiezen is verantwoordelijkheid nemen en geven. Wanneer je alleen eigen doelen voor jezelf hoeft te stellen dan doe je dat vanuit een ...

  Lees verder
 • Mythes over SOLK, een pleidooi voor een bredere benadering
  15 maart 2017

  De terminologie wat betreft somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) wordt nog regelmatig ter discussie gesteld. Ook blijven er een paar hardnekkige mythes rondom SOLK bestaan. In dit artikel worden enkele van deze mythes verworpen en worden suggesties gedaan om SOLK vanuit een breder perspectief te benaderen. Mythe 1: Bij SOLK is sprake van onderliggend psychisch ...

  Lees verder
 • Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?
  15 maart 2017

  Onlangs nam de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aan. De gewijzigde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl nu eigenlijk precies doen en wat is er anders dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een animatie van de overheid. Rol ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg column: Vic Höppener, directeur
  16 februari 2017

  Kiezersdilemma. De verkiezingen naderen snel. In totaal hebben zich 81 partijen gemeld en gaan er 28 definitief proberen een van de 150 Kamerzetels te verwerven. Een ongekend hoog aantal gegadigden. Veel partijen zijn ontstaan als afsplitsing van reeds bestaande partijen of soms voordat de partij in de kamer gekomen is. Als het voor de personen die ...

  Lees verder
 • Zorg beter, slimmer en menselijker
  16 februari 2017

  Visie van VNO NCW en MKB Nederland en zorgverleners samen op de toekomst van de Zorg. Gezondheidszorg is een groot goed, voor iedereen zelf en voor de economie. De zorg is een collectief goed omdat we graag zien dat zorg voor iedereen ongeacht inkomen of vermogen toegankelijk en van goede kwaliteit is. Daarom is de ...

  Lees verder
 • Goed familiebeleid vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen
  16 februari 2017

  Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. De samenwerking met en ondersteuning van familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon een ...

  Lees verder
 • Psychologisch functioneren van mensen met chronische pijn
  16 februari 2017

  Chronische pijn komt veel voor. Ongeveer 20% van de wereldbevolking heeft op drie of meer dagen in de week last van pijn, gedurende meer dan drie maanden. Lage rugpijn is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. Pijnklachten hebben een negatieve invloed op het functioneren op het werk en in het privéleven en verminderen de ...

  Lees verder
 • Winnock Zorg column: Vic Höppener, directeur
  17 januari 2017

  Altijd tijd voor Goede Voornemens. Rond de jaarwisseling maken velen weer plannen voor het nieuwe jaar. Dat zijn goede voornemens. De beschrijving suggereert dat er dus ook minder goede of slechte voornemens kunnen zijn, maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over. In de publiciteit focust de plannenmakerij zich op de persoonlijke voornemens ten aanzien ...

  Lees verder
 • Voornemens 2017
  17 januari 2017

  Maak keuzes vanuit bezieling Vaak is een besluit nemen lastig, omdat we niet helder hebben wat we willen of wat we belangrijk vinden. Daardoor stellen we onze keuzes uit. We zetten onszelf op de automatische piloot en in plaats van even afstand te nemen om een juiste afweging te maken, gaan we door met wat ...

  Lees verder
 • Het effect van de rol van de partner en de relatietevredenheid op het behandelresultaat bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom
  17 januari 2017

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) leidt bij het chronische vermoeidheidsyndroom tot significante afname van symptomen en beperkingen. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om het aanhouden van de klachten te verklaren, waarbij gedragsmatige, psychologische en sociale factoren een rol spelen. Hierbij zijn cognities ten aanzien van de klachten en het omgaan met de vermoeidheidsklachten van de patiënt relevant, ...

  Lees verder