Over Winnock Zorg

Over Winnock Zorg

Winnock Zorg is een door het ministerie van VWS erkende medisch specialistische instelling. Wij bieden poliklinische revalidatiezorg, hebben bewezen ervaring en behalen duurzaam resultaat bij de behandeling van langdurige gezondheidsklachten die het functioneren belemmeren.

Wij richten ons op klachten van het bewegingsapparaat, chronische pijn- en vermoeidheid, klachten van spieren en gewrichten, en vele andere chronische klachten die het functioneren belemmeren. De behandelingen zijn intensief multidisciplinair en poliklinisch. Vanuit een holistische benadering worden medische, mentale, sociale en emotionele factoren integraal in de behandeling betrokken. Ondersteund door een cognitief gedragsmatige demedicaliserende aanpak wordt klachtenafhankelijk functioneren bereikt en de zelfredzaamheid van de patiënt vergroot. Doel is optimaliseren of herstellen van functioneren. Na een uitgebreide intake (diagnose) volgt een intensieve behandelfase waarna met een persoonlijk schema het functioneren opgebouwd wordt. Na het einde van de behandelfase wordt ook nazorg geboden.

Winnock Zorg heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten met betrekking tot vergoeding van de behandelingen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het van belang dat de verwijzing gedaan wordt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Bij alle vergoedingen vanuit de zorgverzekering geldt dat, indien nog niet benut, ieder jaar het wettelijk eigen risico en eventueel aanvullend vrijwillig eigen risico aangesproken kan worden. Zie daarvoor de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Verwijsformulier voor huisartsen, bedrijfsartsen & medisch specialisten

Wilt u als werknemer of als werkgever aansluitend op de behandeling ook optimale begeleiding bij de terugkeer naar werk? Zie dan ‘Terug naar Werk.

Algemene voorwaarden Winnock / Winnock Zorg
Voor de Algemene voorwaarden van Winnock / Winnock Zorg verwijzen wij u naar winnock.nl/over-winnock/download

Winnock Zorg maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl zorg en medische zorg. Ons netwerk richt zich met haar dienstverlening op identificatie, preventie en behandeling bij momenten die impact hebben op het vermogen om te participeren. Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar om mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.
Lees meer op zorgvandezaak.nl