Zorgvisie

Winnock Zorg beoogt doelmatige, kosteneffectieve zorg en gepast gebruik van zorg voor patiënten met langdurige klachten en beperkingen waarvoor een indicatie bestaat voor medisch specialistische revalidatiezorg. Winnock Zorg hanteert de principes van stepped care en doelmatige zorg. De voortgang en het resultaat van behandelingen wordt systematisch geëvalueerd. Met de uitkomsten daarvan kan tijdig bijstelling plaatsvinden. Kwalitatief wordt het effect vastgesteld in cliëntevaluaties.

In de zorg staat de patiënt centraal. De leden van het multidisciplinaire team hebben een open houding en sluiten aan bij de vraagstelling (gezondheidsbeleving) van de patiënt. De patiënt en diens directe omgeving worden actief betrokken in het behandelproces. De patiënt wordt gestimuleerd om zelf doelen (voor het te bereiken functioneren) te stellen. De mate waarin deze bereikt worden wordt regelmatig geëvalueerd. De fysieke belastbaarheid van de patiënt wordt met een opbouwprogramma (graded activity) verhoogd. De cognitieve en mentale belastbaarheid wordt vergroot door psychologische interventies (vanuit met name CGT) gericht op verhogen van persoonlijke effectiviteit.  De behandelingen zijn intensief en integraal multidisciplinair (door een team van medisch specialist revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en/of gedragstherapeut).

Winnock Zorg werkt met wetenschappelijk bewezen methoden en behandelingen, evidence based en practice based methodieken, waarbij de protocollen en richtlijnen van de beroepsgroepen en de interne (eigen) protocollen en richtlijnen worden gehanteerd en wet- en regelgeving in acht wordt genomen.