Waarvoor naar Winnock Zorg

Je hebt al langere tijd gezondheidsklachten en wordt daardoor (blijvend) in je functioneren belemmerd. Onderzoeken en behandelingen hebben tot nu geen oplossing geboden. Dan kan een behandeling bij Winnock Zorg voor jou mogelijk de oplossing bieden. Het gaat hierbij om klachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, been, knie, spieren en gewrichten), pijnklachten, whiplash klachten na ongeval, psychische klachten of chronische vermoeidheid. Je ervaart langdurige of zelfs dreigend blijvende beperkingen en je wilt weer optimaal kunnen functioneren.

Hoe kan Winnock Zorg je leven verbeteren?
We bieden je een behandeling die je helpt om weer volop in het leven te staan. Hierbij kijken we niet alleen naar je klachten, maar naar jou als geheel!

Ons team bestaat uit een bewegingsdeskundige/fysiotherapeut, een re-integratiedeskundige/ergotherapeut, een medisch specialist/revalidatiearts en een psycholoog. Het voordeel hiervan? Doordat onze professionals nauw met elkaar samen werken, krijg je niet vier verschillende benaderingen en behandelingen, maar één op maat gemaakte behandelwijze. En daar word je stukken beter van.

Stappen naar een gezond leven
De intake; hierbij wordt gekeken welk behandelprogramma het best bij jou past.
Werken aan je lichamelijk, sociale en mentale conditie; ga aan de slag met thema’s die belangrijk zijn voor jou.
In balans; hierbij wordt gekeken naar het nu en de toekomst. Zo blijf je gezond!

Winnock Zorg staat garant voor een intensieve en persoonlijk afgestemde begeleiding. Wij streven naar kwaliteit en effectiviteit met respect voor jou als persoon. Vele tevreden patiënten bevestigen dat onze aanpak op lange termijn werkt. En dat kan ook voor jou. Vraag je huisarts, bedrijfsarts of specialist om een verwijzing. Meteen daarna maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we met jou op zoek gaan naar de beste oplossing voor jouw persoonlijke situatie.

shutterstock_244733656

Waarvoor naar Winnock Zorg

Onze aanpak

Op basis van de verwijzing zal een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreide intake (gesprek en multidisciplinair onderzoek). Vooraf wordt je verzocht vragenlijsten in te vullen. Je krijgt daarvoor een logincode. Op basis van de intake kan bepaald worden of onze behandeling voor jou de meest geschikte oplossing is. Aansluitend op de multidisciplinaire intake volgt een modulair opgebouwde intensieve behandelfase (afgestemd op jouw zorgvraag) en een nazorgfase. je stelt in overleg met onze professionals zelf doelen voor het te bereiken resultaat. Er wordt ook nazorg geboden waarbij je kunt terugvallen op de ondersteuning van onze professionals en zijn er periodieke terugkom momenten

Financiering/eigen risico

De behandelingen van Winnock Zorg vallen onder de basiszorgverzekering. Het betreft poliklinische revalidatiezorg. De behandelingen worden -als de indicatie daarvoor is vastgesteld- vergoed door de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de zorgverzekering is een verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Bij alle vergoedingen vanuit de zorgverzekering geldt dat, indien nog niet benut, ieder jaar het wettelijk eigen risico en eventueel aanvullend vrijwillig eigen risico aangesproken kan worden. Zie daarvoor de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

Privacy

Winnock Zorg hecht grote waarde aan jouw privacy. Winnock Zorg handelt daarbij conform de wettelijke voorschriften en de richtlijnen van de beroepsgroepen. Winnock Zorg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat voor terugkoppeling aan jouw verwijzer en voor informatie verstrekking aan derden, vooraf  instemming wordt gevraagd. Je ontvangt belangrijke rapportages vooraf ter inzage.Tijdens de behandeling wordt een (digitaal) patiëntdossier bijgehouden, waarvoor een bewaartermijn geldt van 15 jaar. Verdere informatie staat in ons Privacyreglement.

Algemene voorwaarden Winnock / Winnock Zorg
Voor de Algemene voorwaarden van Winnock / Winnock Zorg verwijzen wij je naar winnock.nl/over-winnock/downloads

Klachten/incidenten
Winnock Zorg wil hoge kwaliteit van zorg blijven bieden. Daarom willen wij graag horen of je tevreden bent maar ook wanneer je ergens ontevreden over bent. Dat geeft ons de kans onze kwaliteit te verbeteren. We hebben een heldere klachtenprocedure. Om je tevredenheid te vernemen ontvang je van ons een verzoek een patiëntevaluatie in te vullen. Als je echter ergens ontevreden over bent, meld ons dat dan direct! Voor ondersteuning in het formuleren van je klacht kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris (de heer E. Hairwassers). Door eventuele incidenten die tijdens de behandeling optreden te registreren en analyseren kunnen we je een veilige behandeling blijven bieden. Je vindt op deze pagina de formulieren

Je gezondheid en je werk
Als je door je klachten al langere tijd niet meer of nog maar gedeeltelijk kunt werken, en je wilt na behandeling bij Winnock Zorg weer terugkeren in je werk dan is het mogelijk dat we jouw én je werkgever begeleiding. Deze begeleiding valt echter niet onder de zorgverzekering. Er zal daarvoor een aparte afspraak met je werkgever gemaakt moeten worden, waarbij de kosten voor jouw werkgever zijn. Dit deel wordt door Winnock en niet door Winnock Zorg uitgevoerd.

Bekijk de digitale Winnock Zorg Patiëntenfolder