Snel aan de slag

Snel aan de slag met de zekerheid dat de klacht je ook later niet meer beperkt!  Dat is waar Winnock Zorg voor staat. Dit houdt in dat je na aanmelding op korte termijn wordt uitgenodigd en aansluitend kunt starten met de behandeling.

Wachttijd diagnostiek/polikliniek
Nadat de benodigde gegevens bij ons bekend zijn word je uitgenodigd voor een intake. De intake bestaat uit een uitgebreid multidisciplinair onderzoek met een medisch specialist en kan voorafgegaan worden door een kennismakingsgesprek.

Revalidatie: wachttijd polikliniek
driemaandelijks gemiddelde wachttijd per 8 maart 2018

Winnock Zorg Amsterdam 27 kalenderdagen
Winnock Zorg Arnhem 29 kalenderdagen
Winnock Zorg Breda 33 kalenderdagen
Winnock Zorg Eindhoven 40 kalenderdagen
Winnock Zorg Groningen 27 kalenderdagen
Winnock Zorg Heerlen 10 kalenderdagen
Winnock Zorg Rotterdam 35 kalenderdagen
Winnock Zorg Voorburg 39 kalenderdagen
Winnock Zorg Zeist 28 kalenderdagen
Winnock Zorg Zwolle 19 kalenderdagen

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.De daadwerkelijke wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd.