Verkorten van uitval door langdurige gezondheidsklachten