Verwachting van pijn leidt via catastroferen tot sensitisatie van het CZS