Verwijzen

Wilt u dat uw persoonlijke gegevens automatisch worden ingevuld? Ga naar inloggenHeeft u nog geen inlog? Registreer u dan hier.

VEILIG ONLINE WERKEN – Bij Winnock is online verwijzen veilig!
Bij een verwijzing worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Omdat dit gevoelige informatie is kunt u gebruik maken van onze online formulieren. Dit is namelijk de meest veilige methode! Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken ook altijd gebruik van beveiligde verbindingen.

Bent u bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist? Maak uw keuze hieronder voor het juiste verwijsformulier.

Bedrijfsarts formulierPatiënt

 • MVVerwijzer

 • MVWerkgever

 • MV
 • leidinggevendeHRM functionariscasemanager • janee
 • per postvia e-mail
 • janee
 • janee

Huisarts of medisch specialist formulierPatiënt

 • MVVerwijzer

 • MV
 • huisartsmedisch specialist • janee
 • per postvia e-mail
 • janee