AGB Code

Bedrijfsartsen mogen verwijzen voor behandelingen die door zorgverzekering vergoed worden. Daarvoor is een AGB code nodig.

Sinds enige tijd kunnen bedrijfsartsen, naast huisarts en medisch specialisten hun patiënten verwijzen voor een behandeling in een ziekenhuis of medisch specialistische instelling/ ZBC. De kosten van die behandeling vallen dan onder de zorgverzekering.

Om de nota van de behandeling uit de zorgverzekering te vergoeden zijn er een aantal “spelregels”. Belangrijk sinds 2012 is dat een AGB code van de verwijzer bekend is. Daarom wordt de verwijzer gevraagd zijn AGB code te vermelden als een verwijzing plaatsvindt. Zo nodig kan die code in het AGB register opgezocht worden. Met de AGB code kan eenvoudig vastgesteld dat de verwijzer “bevoegd” is tot verwijzen.

Wat is een AGB code?

Er zijn AGB codes voor zorgverleners (verwijzers) en voor zorginstellingen voor praktijken. AGB staat voor: Algemeen GegevensBeheer zorgverleners (AGB-Zorgverleners)  en is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. De zorgverlenergegevens omvatten de algemene correspondentiegegevens en informatie over de bevoegdheid.

Per zorgverlener is er één AGB-code. Enkele gegevens die worden vastgelegd, zijn:
•    naam;
•    algemene persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht);
•    correspondentieadres;
•    telefoonnummer;
•    e-mailadres;
•    nadere specialisatie (bijvoorbeeld cardiologie binnen de groep medisch specialisten);
•    datum bevoegd;
•    aanvangsdatum

Als een bedrijfsarts nu (nog) geen AGB code heeft dan is het zaak die snel te regelen. Dat kan door op de site van AGB code een aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. In circa 3 weken is er dan een AGB code bekend.

Vanaf 1 juli 2007 is het beheer gecentraliseerd en kunnen de zorgverleners zelf een AGB code aanvragen met behulp van de formulieren op: www.agbcode.nl.
Ook het doorgeven van aanpassingen in de bestaande registraties is nu centraal geregeld via 0900-agbcode (0900-2422633, 10 cent per minuut).

AGB code aanvragen:
https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag%20AGB-code