shutterstock_114742471

Verwijzer informatie

Wie kunnen er verwijzen
Huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten met een geldige AGB code kunnen verwijzen naar Winnock Zorg. Bij de intake wordt getoetst of er een juiste indicatie is.

Waarvoor verwijzen
U kunt verwijzen naar Winnock Zorg voor behandeling bij (dreigend) chronische gezondheidsklachten ( bewegingsapparaat, pijnklachten, chronische vermoeidheid, klachten na een whiplashtrauma, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit e.d) waarbij het functioneren beperkt wordt en onderzoek en behandeling tot nu geen oplossing hebben geboden. Een poliklinische, intensief multidisciplinaire aanpak, door een team van medisch specialist/revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut heeft als doel het functioneren te optimaliseren of herstellen.

Financiering/eigen risico
De behandelingen van Winnock Zorg vallen onder de basiszorgverzekering. Het betreft poliklinische revalidatiezorg. De behandelingen worden -als de indicatie daarvoor is vastgesteld- vergoed door de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de zorgverzekering is een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Bij alle vergoedingen vanuit de zorgverzekering geldt dat, indien nog niet benut, ieder jaar het wettelijk eigen risico en eventueel aanvullend vrijwillig eigen risico aangesproken kan worden.

Winnock Zorg heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten.

Als u uw patiënt informatie wilt meegeven kunt u verwijzen naar onze websitepagina. Of u kunt de patiënten folder meegeven.