shutterstock_197017412

 

Reumatoïde artritis, axiale spondylartropathie, fibromyalgie & werk

Nascholing / Symposium speciaal voor bedrijfsartsen.

Op 22 juni 2017 organiseerde Winnock Zorg in samenwerking met de reumatologen van het Erasmus MC deze nascholing met als onderwerp reumatoïde artritis, axiale spondylartropathie, fibromyalgie en werk.

Inleiding
Reumatische klachten komen veel voor en kennen vele verschillende gezichten. Vrijwel iedere bedrijfsarts krijgt dan ook te maken met werknemers met een reumatische aandoening. In deze nascholing konden de bedrijfsartsen de kennis updaten met betrekking tot de meest voorkomende inflammatoire reumatologische ziektebeelden zoals axiale spondylartropathie en reumatoïde artritis. Daarnaast werd inzicht gegeven in de etiologie, diagnostisering, behandeling en prognose van deze ziektebeelden en het onderscheid tussen inflammatoire en non-inflammatoire gewrichtsklachten. Ook fibromyalgie en hypermobiliteit kwamen aan bod, twee syndromen die gepaard kunnen gaan met chronische pijnklachten en regelmatig leiden tot uitval op de werkvloer. Ook hier waren de nieuwste inzichten de revue gepasseerd.

De reumatische aandoeningen hebben mede door hun chronische karakter en gevolgen voor de ADL een belangrijke invloed op de arbeidsparticipatie. Aan de hand van het ICF (International Classification for Functioning and health) model werd besproken wat de relatie is tussen de diverse ziektebeelden en de arbeidsparticipatie en hoe het arbeidsvermogen in relatie tot deze ziektebeelden zou kunnen worden benaderd en worden verbeterd.

Doel van de nascholing was

 • Kennis vergaren over;
  • de etiologie en diagnosestelling van de meest voorkomende reumatische ziektebeelden,
  • de basisprincipes van de behandeling van inflammatoire reumatische ziektebeelden,
  • prognostische kenmerken.
 • Onderscheid kunnen maken tussen inflammatoir en non-inflammatoir reumatisch lijden.
 • Het herkennen van inflammatoire gewrichtsklachten.
 • Meer kennis verkrijgen van fibromyalgie en hypermobiliteit, twee veel voorkomende non-inflammatoire reumatologische entiteiten.
 • Inzicht in de relatie tussen de gevolgen van reumatische ziektebeelden en arbeidsvermogen in het kader van het ICF model.

Programma 22 juni 2017

15.00 – 15.30 uur   Inloop met koffie en thee
15.30 – 15.45 uur Opening
15.45 – 16.45 uur Reumatoïde artritis
Dr. P. Veldt-Kok, reumatoloog, universitair medisch specialist
16.45 – 17.15 uur Axiale spondylartropathie
Dr. R.C. Padmos, reumatoloog, universitair medisch specialist
17.15 – 17.45 uur Fibromyalgie en Hypermobiliteit
Dr. M. Vis, reumatoloog, universitair medisch specialist
17.45 – 18.30 uur   Pauze met hapje en drankje 
18.30 – 19.15 uur Reuma en arbeidsparticipatie: Wat kan het ICF model ons leren?
Prof. Dr. J.M.W. Hazes, hoogleraar reumatologie, universitair medisch specialist
19.15 – 19.30 uur Persoonlijk verhaal cliënt Winnock
19.30 – 20.00 uur Interdisciplinaire poliklinische revalidatie aanpak bij reumatische aandoeningen
V.J.G.M.H. Höppener, directeur Winnock Zorg
20.00 – 20.30 uur   Discussie en Evaluatie

Doelgroep
Bedrijfsartsen

Accreditatie
4 punten.

Kosten
Winnock bood deze nascholing kosteloos aan.

Route en bereikbaarheid
Klik hier voor de route en bereikbaarheid van het Erasmus MC Rotterdam.

Sprekers


Dr. Petra Veldt-Kok

Dr. Petra Veldt-Kok studeerde geneeskunde in Leiden. Tijdens haar studie promoveerde zij in 2006 op het onderwerp ‘neuroendocrine pertubations in human obesity’ met als  promotor prof. Dr. A.E. Meinders.

In 2007 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker op de afdeling endocrinologie in de Mayo Clinic in Rochester (Minnesota, Verenigde Staten). Aansluitend startte zij met de opleiding tot internist in de opleidingsregio Leiden. In 2011 switchte zij naar de reumatologie. Vanaf augustus 2015 werkt zij als academisch medisch specialist in het Erasmus MC, waarvan een dag per week in het Havenziekenhuis. Petra Veldt-Kok volgt de opleiding tot klinisch epidemioloog. Haar aandachtsgebieden zijn echografie, reumatoïde artritis en value based health care.

Sinds 2014 maakt zij deel uit van de commissie kwaliteit binnen de Nederlandse vereniging voor reumatologie (NVR) en is zij stuurgroeplid van werkgroep HELDER (Heel Eenduidig Landelijk DossiEr Reumatologie) van de NVR. Zij vindt het belangrijk om samen te bouwen aan een goede toekomst voor de reumatologie patiënten!


Dr. Roos Padmos

Dr. Roos Padmos studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen en de Erasmus Universiteit  te Rotterdam. In 2009 promoveerde zij op het onderwerp ‘Inflammatory monocytes in bipolar disorder and related endocrine autoimmune diseases’. Haar opleiding tot reumatoloog volgde zij aan het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis, beide in Rotterdam.

Roos Padmos is sinds september 2015 werkzaam als reumatoloog in het Erasmus MC. Haar aandachtsgebieden zijn de systeemziekten, met name  SLE en systemische sclerose, en echografie. Als allround reumatoloog was zij in de periode 2015- 2016 tevens verbonden aan het ADRZ in Goes. Sinds  januari 2017 is zij vanuit het Erasmus MC ook  werkzaam in het IJssellandziekenhuis te Capelle aan de IJssel. Ook maakt Roos Padmos deel uit van het onderwijsteam in de post-graduate mastercourse “’Anderhalvelijnszorg voor fysiotherapeuten’’ waarbij  ze de axiale spondylartropathie als aandachtsgebied voor haar rekening  neemt.


Dr. Marijn Vis

Dr. Marijn Vis is sinds 2011 werkzaam als reumatoloog in het Erasmus MC. Zijn opleiding tot reumatoloog heeft hij gevolgd aan het VUMC en READE in Amsterdam. Zijn wetenschappelijk interesse gaat uit naar artritis psoriatica.

In de regio Rotterdam en omstreken heeft hij met de omliggende ziekenhuizen een cohort opgezet voor het volgen van mensen met artritis psoriatica. Het onderzoek richt zich met name op uitkomsten van ziekte en het meten van ziekteactiviteit.

Ook In de patiëntenzorg richt Marijn Vis zich voornamelijk op artritis psoriatica. Daarnaast heeft hij klinisch veel interesse in hypermobiliteit. Tweemaal per maand is er een diagnostisch zorgpad voor patiënten met hypemobiliteit. In dit zorgpad wordt geprobeerd een goede diagnose te stellen (HMS/EDS) en de patiënten vervolgens naar de juiste hulpverleners te verwijzen.


Prof. Dr. J.M.W. Hazes

Prof. dr. J.M.W. Hazes is reumatoloog en klinisch epidemioloog. Tevens werkt zij als hoogleraar reumatologie in het Erasmus MC in Rotterdam.

Expertise en onderzoeksintereresse

 • Reumatologie
 • Klinische epidemiologie
 • Musculoskeletale aandoeningen
 • Patient gerelateerde outcome research

V.J.G.M.H. Höppener

Vic Höppener is opgeleid als arts en nadien gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. Na jaren werkzaamheid in deze vakgebieden bij diverse bedrijfsverenigingen en arbodiensten is hij manager bij een aantal arbodiensten geweest.

Sinds 2005 is hij directeur van Winnock, sinds 2008 directievoorzitter van Santrion, het samenwerkingsverband van Pim Mulier, Winnock en Leefstijl Training & Coaching (LTC).

Vanaf de oprichting in 2009 van Winnock Zorg is hij tevens directeur van deze zelfstandige kliniek voor poliklinische interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg bij klachten van het bewegingsapparaat ( waaronder reumatische aandoeningen), pijnklachten en somatisch onvoldoende verklaarde klachten (waaronder fibromyalgie). Winnock Zorg biedt deze behandelingen in 10 landelijk gespreide vestigingen.