shutterstock_160661273

Werkwijze

Op basis van de verwijzing wordt een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreide intake (multidisciplinair onderzoek). Vooraf wordt de patiënt verzocht vragenlijsten in te vullen. Daarvoor krijgt die een logincode. Op basis van de intake kan bepaald worden of de behandeling voor de patiënt de meest geschikte oplossing is. Aansluitend op de multidisciplinaire intake volgt een modulair opgebouwde intensieve behandelfase (afgestemd op de zorgvraag) en een follow up en nazorgfase. De patiënt stelt in overleg met onze professionals zelf doelen voor het te bereiken resultaat. Gedurende deze hele behandelingsfase vinden zo nodig extra behandelingen plaats in geval er onverhoopt een terugval optreedt. De behandelingen worden uitgevoerd door een team van professionals bestaande uit een medisch specialist(revalidatiearts), fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Gedurende de behandeling overleggen de teamleden intensief met elkaar zodat de juiste zorg en het beste resultaat voor u duurzaam behaald kan worden.

Communicatie met u als verwijzer is van groot belang. Daarom houden wij u gedurende het gehele behandeltraject regelmatig op de hoogte van de voortgang en waar nodig bespreken wij de vorderingen van uw patiënt en krijgt u advies om een geslaagd herstel verder te begeleiden.