Winnock Zorg in ZorgDomein

Er verwijzen steeds meer huisartsen naar Winnock Zorg. Vanuit deze verwijsgroep is het verzoek gekomen dat voortaan via ZorgDomein te kunnen doen om zo aan te sluiten bij de standaard verwijsprocedure die de meeste huisartsen hanteren. Sinds 15 december 2016 kunnen huisartsen hun verwijzingen in ZorgDomein ook naar Winnock Zorg mailen.

Over ZorgDomein

ZorgDomein biedt de huisarts één platform voor verwijzen, aanvragen van diagnostiek en de afstemming met andere zorgverleners. De zorg wordt beter en onnodige bezoeken blijven bespaard.

  • Verwijzen, diagnostiek en consultatie in één systeem
  • Eenvoudig selecteren en kiezen uit het complete zorgaanbod
  • De verwijzing of aanvraag snel opstellen en digitaal verzenden
  • Relevante medische informatie uit mijn HIS automatisch opnemen in de verwijsbrief
  • De terugkoppeling automatisch in mijn HIS ontvangen
  • Mijn patiënt betere informatie en meer service bieden

91% van de huisartsen is op ZorgDomein aangesloten.

Meer informatie over ZorgDomein? Ga naar www.zorgdomein.nl

Over Winnock Zorg

Winnock Zorg is een erkende medisch specialistische instelling. Wij bieden poliklinische revalidatiezorg, hebben bewezen ervaring en behalen een duurzaam resultaat bij de behandeling van langdurige gezondheidsklachten die het functioneren belemmeren. Met 10 vestigingen bieden wij een landelijke dekking. Onze multidisciplinaire behandelprogramma’s bestaan uit een diagnosefase, een intensieve fase in dagbehandeling en aansluitend een nazorgfase en worden uitgevoerd door een intensief interdisciplinair samenwerkend team van ervaren professionals.

Behandelingen bij Winnock Zorg worden vanuit de (basis) zorgverzekering vergoed als het gaat om medisch specialistische revalidatiezorg bij langer bestaande (chronische) gezondheidsklachten die beperkingen opleveren voor het functioneren. Winnock Zorg is ook in 2017 door alle zorgverzekeraars gecontracteerd. U kunt voor overleg of voor advies bij casuïstiek onze medisch specialisten / revalidatieartsen benaderen.